In phong bì thư A6, A5, A4

Báo giá in phong bì số lượng ít theo phôi có sẵn

Số lượng in A6 (12x22cm) A5 (16x22cm) A4 (25x34cm)
In 100 cái 2300đ/ 1 cái 2500đ/ 1 cái 4000đ/ 1 cái
In 200 cái 2000đ/ 1 cái 2200đ/ 1 cái 3800đ/ 1 cái
In 300 cái 1800đ/ 1 cái 1900đ/ 1 cái 3600đ/ 1 cái
In 400 cái 1700đ/ 1 cái 1800đ/ 1 cái 3400đ/ 1 cái
In 500 cái 1600đ/ 1 cái 1700đ/ 1 cái 3300đ/ 1 cái
In 800 cái 1400đ/ 1 cái 1500đ/ 1 cái 3200đ/ 1 cái

 

Báo giá in phong bì số lượng nhiều, in offset

BÁO GIÁ IN PHONG BÌ SỐ LƯỢNG NHIỀU, IN OFFSET

(Áp dụng cho in 4 màu). In dưới 4 màu Call

Giá chưa gồm hóa đơn VAT, chưa gồm phí ship hàng

Số lượng (chiếc) A6 (12x22cm) A5 (16x23cm) A4 (25x34cm)
500 2.500đ 2.800đ 3.800đ
1000 1.500đ 1.700đ 2.400đ
2000 1100đ 1300đ 2100đ
3000 950đ 1150đ 1.900đ
4000 880đ 1000đ 1.770đ
5000 820đ 920đ 1.550đ
>5000 Call Call Call

 

Tải hồ sơ năng lực
Yêu cầu tư vấn
Yêu cầu tư vấn