Báo giá in Voucher, Phiếu giảm giá, Phiếu quà tặng, Thư mời

Voucher là một trong những ấn phẩm thúc đẩy bán hàng rất hiệu quả, hơn bất kỳ hình thức truyền thông giá rẻ nào, in voucher hay in phiếu giảm giá luôn là lựa chọn hàng đầu của người bán hàng nhằm tăng doanh số, tăng thị phần. Để có mẫu thiết kế voucher đẹp, nội dung và hình ảnh hấp dẫn khách hàng thì cần có sự đầu tư đúng mực cho mỗi chiến dịch tại thời điểm đó.

Báo giá in Voucher giảm giá

Giấy Couche, Offset, Ivory 250gsm tiêu chuẩn
In 4 màu CMYK, 2 mặt, không bao gồm cán.

Số lượng/kích thước 55×90 70×100 70×200 80×150 100×150 100×200
100 thẻ 600/thẻ 820/thẻ 1550/thẻ 1200/thẻ 1520/thẻ 1980/thẻ
200 thẻ 600/thẻ 760/thẻ 1450/thẻ 1200/thẻ 1450/thẻ 1620/thẻ
300 thẻ 600/thẻ 740/thẻ 1400/thẻ 950/thẻ 1200/thẻ 1600/thẻ
400 thẻ 600/thẻ 720/thẻ 1200/thẻ 950/thẻ 1200/thẻ 1230/thẻ
500 thẻ 550/thẻ 600/thẻ 1200/thẻ 950/thẻ 930/thẻ 1160/thẻ
600 thẻ 450/thẻ 590/thẻ 950/thẻ 750/thẻ 900/thẻ 1140/thẻ
700 thẻ 450/thẻ 590/thẻ 900/thẻ 750/thẻ 860/thẻ 1000/thẻ
800 thẻ 450/thẻ 590/thẻ 850/thẻ 700/thẻ 860/thẻ 1000/thẻ
900 thẻ 450/thẻ 460/thẻ 850/thẻ 700/thẻ 810/thẻ 1000/thẻ
1000 thẻ 450/thẻ 460/thẻ 800/thẻ 700/thẻ 810/thẻ 1000/thẻ
1500 thẻ 350/thẻ 430/thẻ 750/thẻ 600/thẻ 750/thẻ 1000/thẻ
2000 thẻ 350/thẻ 400/thẻ 750/thẻ 600/thẻ 750/thẻ 930/thẻ

Nâng cấp cán màng mờ hoặc bóng: + thêm khoảng 20% giá trị
Báo giá chưa bao gồm VAT 10%, chưa tính vận chuyển nếu có
Với số lượng > 2000 thẻ vui lòng liên hệ để nhận báo giá tốt nhất.

Tải hồ sơ năng lực
Yêu cầu tư vấn
Yêu cầu tư vấn